0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какое открытие сделал некрасов своими стихами

Почему в 16 лет Некрасов оказался в страшной нужде?

Какое открытие сделал Некрасов своими стихами?

Всего ответов: 1

Ответы

кружыць рознакаляровая завіруха. абрывае восень раскошны ўбор дрэў, кідае яго на дарогі, нясе ў лужыны, нібы імкнучыся змыць яркую вясёлую фарбу. на ветры трапечуць апошняе лісце. здаецца, вось-вось адарвуцца ад галінкі, зваляцца на зямлю, і лес адразу зрадзее, папрастарнее і святлей. з кожным днём празрысцей становіцца лес. губляе ён сваю таямнічасць, губляе на зямлю раскошны ўбор. у сонечныя дні, якія вельмі падобныя на вясновыя, добрыя шпацыры ў лесе. і ёсць тамака выдатная паляна, куды я з сябрамі або адна хаджу адпачываць. гэта мой каханы куток, дзе можна правесці трохі вольнага часу. зелянява-жоўтая трава на палянцы, блакітнае неба і ласкавае сонца. прыбраная рябина з вясны да восені. з кожным днём усё аранжавей і ярчэй становяцца ягады на ёй. пакуль, нарэшце, не ўспыхнуць на лясным узлеску рябиновые кастрыцы. доўга будуць гарэць яны, азараючы лес сваім лядоўням полымем, пакуль не наляцяць на іх шумныя і шустрыя чароды драздоў на вясёлы . на лясным узлеску прыцягвае да сабе ўвага не толькі прыгажуня-рябина, але і дрыготкая, якая ўздрыгвае апошнім лісцем асіна. ні для каго, мусіць, не таямніца, што асіне «халодна» стала, варта толькі падзьмуць невялікаму ветрыку. хвосцік, да якога прымацаваная ліставая пласцінка, доўгі і тонкі, і форма ў яго не як у іншых – цыліндрычная, а плоская, пляскатая з бакоў. вось вецер і можа, як яму жадаецца, круціць ліст направа і налева, і дрыжыць ён таму. асіна – дрэва прыгожае. у маладых осинок лісце вельмі падобныя на лісце таполі, і дрэўца можна зблытаць з топольком. асабліва добрыя восеньскае лісце, яны бываюць самых розных расфарбовак: і жоўтыя, і барвовыя, і чырвоныя, і памяранцавыя. пазней увосень паляну і маладыя осинки: іх гладкія зелянявыя ствалы разам з беластволымі бярозкамі ўносяць у змрочны лес ажыўленне. і яшчэ ёсць у асіны адна асаблівасць. пазней увосень, калі ўжо мінуе лістапад, у яе пачынаецца ветвепад. тонкія галінкі рознай даўжыні, нібы лісце, на зямлю. на канцы галінкі ныркі, а ў іх будучае лісце. яе не зламаў вецер, яна сама аддзялілася ад дрэва, як жоўклы ліст. узімку, калі снег атуліць дрэвы і галінкі асіны нічым не вылучаюцца сярод іншых, іх можна пазнаць па гусце – яны горкія і маюць своеасаблівы пах. вядома, у гэтым лесе ёсць яшчэ шмат цікавага, але мне і запомнілася гэтая паляна. я кахаю гэтае месца ў лесе за тое, што тут можна выдатна правесці час, палюбавацца прыгажосцю лесу, паляны. і я з задавальненнем бываю тамака.

(«мы ждем тебя, спеши, буха-») .— написано, по-видимому, одновременно с четверостишием « », также относящимся к бухарову и датированным лермонтовым 1838 г. столетья прошлого (данный материал вам к подготовке и сдаче егэ 2012 по и языку, а также грамотно написать сочинение на тему и по теме стихотворения лермонтова. часть 6.. краткое содержание не дает понять весь смысл произведения, поэтому этот материал будет полезен для глубокого осмысления творчества писателей и поэтов, а так же их романов, повестей, рассказов, пьес, стихотворений.) пиров и битвы гражданин.— парафраза из стихотворения пушкина «моя родословная» (1830).

Некрасов: биография, интересные факты

Некрасов, биография которого полна интересных и неожиданных поворотов, прославился как русский поэт-демократ, певец нелегкой женской судьбы. Изучите страницы жизнеописания лирика и узнайте, почему женщина стала центром его поэтического мира, какую роль представительницы прекрасного пола сыграли в его судьбе.

Николай Алексеевич Некрасов: биография

«Русские женщины», «Дед Мазай и зайцы», «Мороз Красный нос» — эти стихи Некрасова знает каждый школьник. Лирик, певец народного горя, поэт, поклонявшийся женщине — матери, труженице и защитнице, — таким был Николай Алексеевич Некрасов.

Он оставил заметный след в развитии русской литературы XIX века — прославился как лирик, драматург и публицист. Под его руководством приобрел весомое общественное и литературное значение журнал «Современник» (Некрасов был владельцем издания), вошли в период расцвета «Отечественные записки».

Однако путь к известности и славе был непростым. О сложных житейских перипетиях судьбы поэта поведает биография Некрасова.

Фото: onlylviv.com: UGC

В 1817 году блистательная красавица, наследница древнего литовско-польского рода Закревских Елена Андреевна без разрешения именитых родителей вышла замуж за поручика Алексея Некрасова. Этот брак был явным мезальянсом, поскольку ни знатностью, ни богатством ярославский помещик не мог сравниться с именитыми Закревскими.

Несмотря на это, Елена Андреевна выходит замуж и поселяется в Немирове (Винницкая область, Украина), где в это время стоял полк мужа. Здесь через четыре года после венчания Закревской с Некрасовым (в 1821 году) на свет появился сын Николай. Вскоре молодая семья перебирается в Ярославскую губернию, в поместье Грешнево, где и проходят детские годы будущей звезды.

Отец Некрасова унаследовал не лучшие черты характера от своих предков. Игрок и мот, любитель женщин, он очень быстро спустил все деньги, проиграл имение в Ярославской губернии и служил исправником. Часто, уезжая по делам службы, брал с собой Николая. Тот был поражен бедностью крестьян, их бесправностью, высокой смертностью. Это и сформировало впоследствии особое отношение Некрасова-поэта к судьбе народа, что отразилось на тематике его произведений.

Второе впечатление детства Николая — издевательства отца над матерью, кротость, с которой она терпела его деспотический нрав и несдержанный характер. Мать стала символом страдания, благородства и великодушия. В будущем лирик возвысил женщину, сделав ее воплощением любви и духовной силы, страдалицей и жертвой беззакония и бесчинства.

Системное образование Николай Алексеевич получил в гимназии. Правда, проучился не обязательные восемь, а всего лишь пять лет. Тяга к знаниям у мальчика отсутствовала напрочь, более всего его привлекало творчество. На гимназической лаве рождаются первые стихотворные произведения Некрасова.

Отец, видевший в сыне бравого офицера, после гимназии отправил юношу в Петербург в дворянский полк. Однако Николай ослушался Алексея Сергеевича и сделал попытку покорить приемную комиссию Петербургского университета. Она была неудачной: Некрасов стал вольным слушателем отделения филологии. Лишенный материальной поддержки отца, он искал подработки, прозябал в бедности.

Читать еще:  Как молоды мы были чьи стихи

Фото: 24smi.org: UGC

Тяжелые времена отступили, когда в 1840 году Некрасов начал сотрудничать с Александринским театром, занялся журналистикой, стал писать рецензии и критические статьи в «Литературную газету». Благодаря небольшим заработкам Николаю Алексеевичу удалось опубликовать первый сборник стихов.

«Мечты и звуки» — так называлось первое издание, куда включил Некрасов стихи, написанные в студенческие годы. Сборник не произвел впечатления на критиков. Поэт был разочарован и подавлен. Подобно Гоголю, он практически полностью уничтожил первое издание своих стихов.

В дальнейшем Некрасов решает заняться прозой. На ту пору в моде были рассказы о разночинцах, о девушках, обманутых дворянами-богачами, о падении нравов среди молодых дворян. «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» — одно из таких успешных произведений автора. Его отметил в выступлении именитый и влиятельный критик Белинский. Он позитивно отозвался о реалистических поисках литературного неофита, что вселило уверенность в молодое дарование.

Вскоре писатель переключается на издательскую деятельность. Он выкупает детище Пушкина — «Современник» — и прикладывает титанические усилия, чтобы сделать его успешным. Журнал переживает второй расцвет: на его страницах появляются произведения Салтыкова-Щедрина, Достоевского, Тургенева, Огарева, Герцена, Белинского, Толстого.

Некрасову удалось защитить журнал от натиска цензуры, пережить драматический раскол в середине авторского коллектива. В период перед реформой в государстве максимально обострилось социальное противостояние. Крестьянские бунты, растущее среди масс недовольство подтолкнули Некрасова к написанию «Железной дороги», поэмы «Поэт и гражданин». Так он выразил свою приверженность грядущим социальным переменам. Это стало причиной репрессивных мер, принятых в адрес его журнала и его самого: за Некрасовым устанавливают жандармский надзор, а издание закрывают.

Поэт не сдается: в его руках оказываются «Отечественные записки» (Краевский отдает ему в аренду журнал). В 1870-х гг. происходит поворот Некрасова к сатире. Он пишет памфлеты, острые сатирические статьи. Чтобы не навлечь беды на действующее издание, по инициативе поэта учреждается дополнение к журналу. «Свисток» стал платформой для сатирических выступлений прогрессивных писателей.

Фото: 24smi.org: UGC

Кардинальные изменения в жизни Некрасова произошли по его собственной вине. Боясь того, что издания, которыми он руководил, закроют, на заседании Английского клуба поэт зачитывает хвалебную оду, посвященную душителю революционного движения генералу Муравьеву. Этот поступок кардинально изменил отношение общества к писателю. Его презирали, с ним отказывались сотрудничать, общаться. В таком положении Некрасов пребывал до конца своих дней.

Несмотря на это, поэт не прекращал активной социальной деятельности. В 1861 году он откликается на отмену крепостничества поэмой «Кому на Руси жить хорошо», в которой поставил вопрос о том, стали ли крестьяне счастливее.

Два года перед кончиной в 1877 году были для Николая Алексеевича мучительными. Онкологическое заболевание приковало его к постели. Однако поэт не прекращал писать: он создает социально острые стихотворения, пишет фольклорные стилизации.

Уход поэта из жизни стал тяжелой утратой для революционно настроенной интеллигенции. Однако он оставил произведения, которые вдохновляли на борьбу.

Некрасов: интересные факты

В официальных биографиях писателей редко упоминаются самые интересные факты их жизни. А именно они могут многое рассказать о характере писателя, о его вкусах, интересах. Благодаря такой информации биографические портреты знаменитостей оживают, становятся ближе и реалистичнее.

Фото: bg.trendexmexico.com: UGC

Так и в случае с певцом непростой народной судьбы Николаем Некрасовым, жизненный путь которого полон интересных моментов:

  • Большая семья и развратный отец.

Семья Некрасовых была огромной — четырнадцать детей, рожденных в браке с Еленой Андреевной, и бесчисленное количество незаконнорожденных. Отец Николая был развратником и бабником. Как и большинство дворян, он соблазнял и совращал крепостных девушек, а затем держал перед крестом (как крестный отец) своих же детей.

Елена Андреевна, мать поэта, вынуждена была терпеть бесчинство мужа. Он унижал и третировал ее, однако женщина с христианским смирением принимала свою судьбу. Этот духовный стоицизм и целомудрие матери восхищали Николая.

Из-за страстей отца Некрасовы были бедными. Алексей Сергеевич, проиграв поместье, вынужден был идти на службу, чтобы прокормить огромную семью.

Что такое нищенское существование, Николай знал не понаслышке. В студенческие годы ему пришлось зарабатывать частными уроками, составлением прошений. Однако не всегда денег хватало, чтобы купить обед и оплатить жилье.

Однажды из-за недоедания Некрасов тяжело заболел. Солдат, у которого он квартировал, из-за неуплаты выставил его на улицу. Помог поэту нищий, который привел его в приют, поделился едой. Эта ситуация отразилась на отношении Некрасова к бедным людям.

Двадцатишестилетний Николай Некрасов был приглашен в литературный салон жены знаменитого русского писателя Ивана Панаева Авдотьи. Молодой поэт был сражен красотой, образованностью, тонким вкусом и нежностью хозяйки собрания.

Фото: culture.ru: UGC

Однако он был не единственным литератором, которого покорила Авдотья. У ее ног был Достоевский и Тургенев. Страсть к женщине настолько захватила Некрасова, что он, получив отказ Авдотьи, решил покончить с собой. Дама не могла остаться равнодушной к такой пылкости, поэтому уступила молодому дарованию.

И с этого момента начинается интрига, всколыхнувшая петербургское общество 1850-х гг. Некрасов перебирается на квартиру к Панаевым и открыто живет в гражданском браке с Авдотьей под одной крышей с ее мужем Иваном. Более того, он закатывает последнему сцены ревности.

Вместе с Авдотьей он пишет несколько романов, которые высоко оценили критики, издает «панаевский» цикл лирики. Этот период самый счастливый и самый несчастный в жизни Некрасова.

В 1849 году умирает их с Авдотьей новорожденный сын, заболевает сам Некрасов. Это приводит к ссорам и недоразумениям между супругами. Но, как ни удивительно, причиной их разрыва стала смерть Панаева в 1862 году. Авдотья бросила поэта, а он до конца жизни так и не смог ее разлюбить.

  • Актриса-француженка и деревенская девушка.

После расставания с Авдотьей Панаевой Николай Алексеевич завязал отношения с Селиной Лефрен — актрисой труппы Михайловского театра. Он отправился с ней в заграничное турне, однако в Северную Пальмиру вернулся один. Еще некоторое время они поддерживали отношения, но брак так и не заключили.

Читать еще:  Как поздравить маму с днем рождения не в стихах

Фото: 7days.ru: UGC

Законной супругой Некрасова стала деревенская девушка Фекла. Она была малообразованной, недалекой, но искренне восхищалась творчеством своего избранника. Возрастная разница между поэтом и его пассией была огромной — 24 года.

Фото: novgorodmuseum.ru: UGC

Некрасов занимался образованием девушки: давал читать литературу, посещал с ней театральные премьеры, художественные выставки. Чтобы завуалировать ее простое происхождение, поэт придумал ей другое имя — Зинаида Николаевна.

Брак с Феклой-Зиной Николай Алексеевич заключил, уже пребывая на смертном одре.

  • Карточная игра — путь к финансовому успеху Некрасова.

Карты — страсть, погубившая отца Некрасова, сделала поэта весьма состоятельным человеком. Благодаря чете Панаевых, успеху журнала «Современник» Николай Алексеевич стал членом Английского клуба. Здесь собирались самые знаменитые и самые богатые люди Петербурга — чиновники, государственные деятели, состоятельные помещики.

От скуки они расписывали пульку. Николай Некрасов, прекрасно разбирающийся в картах (благодаря наследственности), с легкостью выигрывал у невнимательных огромные суммы. Так, главный финансист Российской империи проиграл ему более миллиона франков, проигрыши остальных исчислялись тысячами рублей.

Богачи играли невнимательно и расслабленно. Этим и пользовался умный и проницательный Некрасов. Игру он использовал как один из видов заработка. Деньги пошли на выкуп родового поместья и на издание детища — «Современника».

  • Некрасов — страстный охотник.

Страсть к охоте на лесного зверя и дичь — признак благородства. Некрасов был азартным охотником. У него был прекрасный выезд и отличные охотничьи собаки. В общей сложности поэт посвятил этому занятию 43 года из прожитых им 56 лет.

Фото: 24smi.org: UGC

С особым увлечением он ходил на медведя, любил пострелять птиц. Компанию чаще всего ему составлял другой знаменитый писатель и страстный охотник — Иван Тургенев. Однако из-за недоразумений личного характера друзья расстались, и напарницей Некрасова стала Зинаида Николаевна.

Эта страсть нашла отображение в лирике поэта: у него есть стихи, посвященные медвежьей охоте, охоте на болотных птиц.

Николай Некрасов прожил не очень длинную жизнь, но оставил заметный след в истории русской литературы. Будучи барином, он близко воспринимал трагедию крестьян, живших в извечной бедности и борьбе за выживание. Его восхищало духовное целомудрие и трудолюбие русской женщины, которая стала воплощением измученной, но сильной России.

Какие факты биографии Некрасова стали для вас открытием?

Узнавайте обо всем первыми

Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах.

Кому на Руси жить хорошо: поэт Николай Некрасов и его главный русский вопрос

Первые стихотворения Николая Некрасова вышли в сборнике «Мечты и звуки». Этот опыт, можно сказать, провалился. Почему так случилось?

— История его книги во многом поучительная. И к ней стоит присмотреться. Ранние стихотворения Некрасова вовсе не беспомощные и не слабые, просто это совсем другой Некрасов, которого, быть может, мы и не узнаем.

Это был первый первый сборник стихов тогда едва ли 19-летнего Некрасова. По совету поэта Василия Жуковского Некрасов издал книгу с подписью Н.Н., которую тогда мало кто мог расшифровать. Жуковский не стал возражать против публикации, но предупредил молодого поэта, что если тот поторопится с изданием стихотворений, то ему будет стыдно за них. Некрасов писал в том стиле, который был ему близок. Его яркий романтизм входил в явное противоречие с тем направлением в литературе, которое задавал Виссарион Григорьевич Белинский. Тогда уже набрала обороты проза, прочное место заняли скорее социальные проблемы, чем романтические и узколирические. Хотя, конечно, помимо этого основного направления существовала и интимно-лирическая, и философская поэзия.

Что касается причин, по которым стихотворения приняли плохо, то их удачно разобрал (наш современник. — RT) литературовед Юрий Минералов в своих работах о литературе XIX века на основании рецензии Белинского. Так сложилось, что эту уничтожающую рецензию на свою голову прочитал Некрасов. Белинский не процитировал ни одной строчки из стихотворений сборника, возможно, не хотел, чтобы кто-то мог составить личное мнение о произведениях. Его задача была как минимум изменить литературный путь, а может быть, даже уничтожить Некрасова как творческую личность с таким взглядом. И ему, яркому полемисту, это удавалось: он успешно пресекал попытки уйти в романтические абстракции.

Белинский и Некрасов познакомились чуть позже. Молодой поэт, с одной стороны, пережил потрясение, а с другой — позже обрёл новый стиль, сформировал новое мировоззрение. Белинского он воспринимал как учителя и относился к нему, можно сказать, благоговейно, хотя они в дальнейшем могли и расходиться в решении отдельных вопросов.

После первого сборника Некрасов на время замолчал и снова заявил о себе как автор произведений о страданиях народа. Чем был вызван такой переход: веянием времени или сменой личных приоритетов?

— Его переход к социальной тематике был подготовлен, в частности, первой поэтической «неудачей». С 1842 года Некрасов находился под непосредственным влиянием Белинского. Он, безусловно, рос в контексте так называемой натуральной школы (направление в литературе, предполагавшее строго правдивое изображение действительности. — RT), сформированной Белинским. Тем не менее нельзя сказать, что Некрасов плыл по течению. Сама натуральная школа преодолевала огромное сопротивление. Это был круг авторов, которые искали новые пути решения проблем, в том числе художественных и идеологических.

Некрасов нашёл свои потрясающе яркие художественные решения по разработке темы страданий народа, социальных вопросов. Это его глубоко волновало, тут нет никаких сомнений. Когда Некрасов стал обеспеченным человеком, он оказывал благотворительную помощь. Но главной задачей видел привлечение внимания общества к социальным проблемам, например, к вопросу крепостного права.

Некрасов долго руководил журналом «Современник». Каким при нём был журнал? Какие распространял идеи?

— Когда возник вопрос о главном печатном органе, который проводил бы идеи единомышленников Белинского, лучшим решением казалось приобрести и дать новое направление уже существующему журналу. И самым подходящим вариантом с этой точки зрения стал пушкинский «Современник». У него была идеальная репутация, он не был ничем запятнан, тень Пушкина, перед которым благоговели и Белинский, и Некрасов, витала над ним. Так что получить в свои руки этот журнал было символично. Это также обеспечивало и определённый успех. Хотя, как известно, Пушкин совсем недолго занимался журналом — с 1836 года, а в начале 1837-го его не стало. Исследователи, кстати, пишут, что при Пушкине «Современник» не имел коммерческого успеха. У него было всего 600 подписчиков.

Читать еще:  Ты как лучик солнца стихи

В 1846 году Некрасов и его единомышленники общими усилиями выкупили «Современник» у критика и поэта Петра Плетнёва. Журнал выходил ещё очень долго — целых 20 лет. И каких 20 лет! Тут и отмена крепостного права, и Крымская война, и ряд реформ — всё это пережил «Современник». Некрасов предложил и развил концепцию коммерчески успешного журнала. Издание стало прибыльным, резонансным. Некоторые исследователи впоследствии считали, что вклад Некрасова как издателя в российскую культуру даже больше, чем как поэта.

Некрасов сделал в журнале ряд рубрик: писали о французской моде, публиковали материалы по разным вопросам — от экономики до естественных наук. То есть широкому кругу читателей дали возможность почерпнуть интересную и важную информацию. И, конечно, Некрасов собрал мощнейшие творческие силы. Наверное, всё это и сделало «Современник» главным русским литературным журналом и, кроме того, успешным.

Насколько Некрасову удавалось отразить дух народа в своих произведениях?

— Когда стали выходить произведения Некрасова о крестьянстве, особенно когда по частям начали выпускать поэму «Кому на Руси жить хорошо», кто-то выступил с одобрением и восхищением, а кто-то обрушился с недовольством. Целый ряд критиков заявляли, что поэту не удалось отразить дух народа, что поэма вышла фальшивой, ходульной и надуманной, что простого мужика увидеть там нельзя.

Надо иметь в виду, что Некрасов создавал художественный образ. Его главное открытие в том, что он разработал литературные средства для точного отражения народной жизни. Он сумел воспользовался теми средствами, которые создал сам народ. А именно —фольклором. И «Кому на Руси жить хорошо», и другие его произведения, скажем, «Крестьянские дети», «Дедушка Мазай и зайцы», содержат подражание в высоком смысле этого слова русским народным фольклорным жанрам, образам и мотивам.

Некрасов хорошо знал жизнь русского крестьянства. Он сам рос фактически среди крестьян, часто общался с ними как помещик. Он также глубоко изучал текущие материалы по фольклору, к которому был очень высокий интерес в середине XIX века. Появлялись различные работы — «Поэтические воззрения славян на природу» Александра Афанасьева, собрание пословиц и поговорок, а также словарь Владимира Даля. Некрасов делал подробные выписки из такого рода источников.

Поэма «Кому на Руси жить хорошо»самое известное произведение Некрасова. Как она создавалась, и в чём её особенности?

— Сам Некрасов говорил, что он «по словечку собирал» эту поэму. «Кому на Руси жить хорошо» создавалась порядка 20 лет. Некрасов изобразил и особенности быта народа, и важные черты народного духа, которые сложно зафиксировать, например, этнографу. А Некрасову удаётся передать глубинные особенности русского духа, русского сознания: правдоискательство, бескомпромиссное желание найти истину, счастье. Некрасов проводит смотр России своего времени: основные сословия, группы и так далее. Он также отразил некий чаемый народный идеал. А это значит гораздо больше, чем какие-то этнографические зарисовки.

Говорят, и сами крестьяне достаточно близко воспринимали поэзию Некрасова, хотя сейчас фольклорный материал может представлять для нас сложности. Тогда этот материал был, наверное, гораздо более на слуху. В частности, есть свидетельства, что народники читали крестьянам произведения Некрасова, и один даже обратился в записке с просьбой к своему барину, чтобы им дали почитать «Кому на Руси жить хорошо». То есть отклик был и от народа.

Можно ли назвать Некрасова актуальным для современности поэтом?

— Конечно. В наше время на первый план выходит то, что могло не казаться заметным и актуальным в прошлые времена, даже в XIX веке. Тогда Некрасов воспринимался в рамках направления Белинского, в русле революционно-демократической критики. Сейчас очевидно, что он умел воплощать острые социальные проблемы, тему страдания народа, не теряя, так скажем, христианской традиции русской литературы. Кто-то мог отметить разрыв между демократической тенденцией и христианской — тот же Белинский. Однако в последние годы многие пишут, что Некрасов создавал положительные образы, образы праведников с опорой как на фольклор, на богатейшую былинную и легендарную традицию, так и на христианство. Он создаёт портреты русских революционных демократов так, что они включаются в христианский контекст.

Ну и самое основное в нём — это гражданский пафос, а он всегда звучит актуально. Если почитать его обличения в адрес властей предержащих разного рода или ответственных лиц, мы увидим, что это подчас очень современно.

Что стоит прочитать из менее известных произведений Некрасова и почему?

— Можно, конечно, отослать к ранним его произведениям. Речь как раз о сборнике «Мечты и звуки». Но мне хотелось бы напомнить о его стихотворении, посвящённом не самому известному сейчас писателю Николаю Гавриловичу Чернышевскому. Когда-то, в советское время, это была фигура номер один. Да и сейчас его вопрос «Что делать?», который ставят в ряд с «Кто виноват?», «Кому на Руси жить хорошо?», всё ещё звучит. Может, тут отсутствует фактическая достоверность, но Некрасов видит Чернышевского так, что называет стихотворение «Пророк». Оно заканчивается строками: «Его ещё покамест не распяли, / Но час придёт — он будет на кресте; / Его послал бог Гнева и Печали / Рабам земли напомнить о Христе». Это некрасовский, необычный ракурс, с которого поэт смотрит на деятельность революционных демократов.

То есть для Некрасова Чернышевский призван напомнить о бескорыстном служении отечеству, народу. В этой связи, возможно, стоит посмотреть по-новому на всю некрасовскую поэзию. Она движима любовью, состраданием. Те люди, которые, может быть, давно отвергли для себя веру в церковном понимании, предстают как глашатаи, пророки, они будят, призывают забыть сиюминутное и обратиться к вечному.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector