0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сколько стихов написал якуб колас

Колас Якуб — 12 книг. Главная страница.

Биография

Нарадзіўся Якуб Колас 3 лістапада (22 кастрычніка па старым стылі) 1882 года ў вёсцы Акінчыцы на Стаўбцоўшчыне ў сям’і лесніка. Сапраўднае імя — Канстанцін Міцкевіч. Раннія дзіцячыя гады прайшлі ў лесніковых сядзібах Ласток і Альбуць, што недалёка ад вёскі Мікалаеўшчына. У 1898 паступіў у Нясвіжскую настаўніцкую семінарыю, якую паспяхова скончыў у 1902 годзе. Настаўнічаў у вёсках Люсіна Ганцавіцкага раёну (1902—1904), Пінкавічы Пінскага раёну (1904—1906). За рэвалюцыйную прапаганду ў 1906 годзе быў пераведзены з Пінкавічаў у Верхменскую народную вучэльню Ігуменскага павету. За ўдзел у нелегальным настаўніцкім з’ездзе 10 ліпеня 1906 года быў звольнены. Зімой 1906—1907 гг. жыў ва ўрочышчы Смольня, вёў прыватную школу. У траўні-чэрвені 1907 г. працаваў у газеце «Наша ніва» ў Вільні, быў загадчыкам літаратурнага аддзелу, але на загад паліцыі мусіў пакінуць Вільню. У 1908 годзе — праца ў прыватнай школе ў вёсцы Сані Талачынскага раёну. 15 верасня 1908 г.

за ўдзел у настаўніцкім з’ездзе і нелегальную работу быў асуджаны на тры гады, адбываў пакаранне ў мінскім астрозе. У 1912—1914 гг. працаваў настаўнікам у 3-й прыходзкай навучальні ў Пінску.

У час першае сусветнай вайны разам з сям’ёй эвакуіраваўся ў Дзмітраўскі павет Маскоўскаё губерні, настаўнічаў у сяле Старыкава. Быў мабілізаваны ў армію (верасень 1915). Скончыў Аляксандраўскую ваенную навучальню (Масква, 1916). Служыў у запасным палку ў Пярмі. Летам 1917 у чыне падпаручніка накіраваны на Румынскі фронт, але цяжка захварэў і быў эвакуяваны ў горад Абаянь на Куршчыне, дзе жыла ягоная жонка з дзецьмі. Працаваў там настаўнікам, школьным інструктарам. Паводле дэкрэту Савецкага ўраду ў пачатку 1918 звольнены з войска як настаўнік.

На выклік ураду БССР у траўні 1921 пераехаў у Менск. Па прыездзе працаваў у Навукова-тэрміналагічнай камісіі Народнага камісарыяту асветы, выкладаў у Мінскім беларускім пэдагагічным тэхнікуме, у Беларускім дзяржаўным універсітэце, чытаў лекцыі на курсах настаўнікаў, займаўся навуковай дзейнасцю ў Інстытуце беларускай культуры. З дня ўтварэння Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (1 студзеня 1929 г.) быў яе нязменным віцэ-прэзідэнтам. У 1935 г. удзельнічаў у рабоце Кангрэсу ў абарону культуры ў Парыжы. У Вялікую Айчынную вайну жыў у Клязьме (пад Масквой), Ташкенце (жнівень 1941 — лістапад 1943), Маскве, займаўся творчай і навукова-грамадзкай дзейнасцю. У снежні 1944 г. вярнуўся ў Мінск. Быў сябрам ЦВК БССР (1929—1931, 1935—1938), дэпутатам Вярхоўнага Савету СССР (1946—1956) і БССР (1938—1956), з’яўляўся старшынёй Беларускага рэспубліканскага камітэту абароны міру. Акадэмік АН БССР. Сябра Саюзу пісьменьнікаў СССР з 1934 г.

Першыя літаратурныя спробы адносяцца да часу навучання ў Нясвіжскай настаўніцкай семінарыі — гэта верш і байка на рускай мове «Весна» («Вясна») і «Ворона и лисица» («Варона і ліса»), фальклёрны сшытак «Наша сяло, людзi i што робiцца ў сяле». У друку дэбютаваў вершам, напісаным па-беларуску «Наш родны край» (14 верасня 1906 г. газета «Наша доля»). У 1910 у Вільні выйшаў першы зборнік вершаў «Песьні-жальбы» (факсімільнае выданне ў 1982), затым — кнігі прозы «Апавяданні» (1912), «Родныя з’явы» (1914). У Пецярбургу ў 1913 асобнымі выданнямі выйшлі апавяданні «Тоўстае палена» і «Нёманаў дар», апавяданні вершам «Прапаў чалавек. Паслушная жонка. Грушы сапяжанкі» і «Батрак. Як Юрка збагацеў». У савецкі час выдадзены кніга апавяданняў «Казкі жыцця» (1926, 1-е выданне — Коўна, 1921), зборнік вершаў «Водгулле» (1922), паэма «Новая зямля» (1923), якая ёсць своеасаблівай паэмай вясковага жыцця, аповесць «У палескай глушы» (1923), зборнікі апавяданняў «Крок за крокам», «На рубяжы», «Першыя крокі», «У ціхай вадзе», паэма «Сымон-музыка» (усе ў 1925), аповесць «На прасторах жыцця» (1926, экранізавана ў 1929), аповесці «У глыбі Палесся» (1927), «Адшчапенец» (1932), «Дрыгва» (1934), зборнікі вершаў «Нашы дні» (1937), «Адпомсцім» (1942), «Голас зямлі» (1943), паэмы «Суд у лесе» (Масква, 1943), «Адплата» (1946), зборнік вершаў «Мой дом» (1946), паэма «Рыбакова хата» (1947), трылогія «На ростанях» (1955, інсцэнавана пад назвай «Навальніца будзе» ў 1958; экранізавана ў 1960—1961 гг.), зборнік вершаў «Жыве між нас геній» (1952) і інш. Няскончанай засталася паэма «На шляхах волі», распачатая ў 1926 г. Многія вершы Я. Коласа пакладзены на музыку.

Аўтар твораў для дзяцей — паэмы «Міхасёвы прыгоды» (1935), вершаванай казкі «Рак-вусач» (1938), зборнікаў вершаў «На рэчцы зімой» (1941), «Вершы для дзяцей» (1945), зборнікаў апавяданняў «У старых дубах» (1941), «Раніца жыцця» (1950). Апрацаваў шэраг беларускіх народных казак.

Аўтар п’есаў «Антось Лата» (1917, пастаўлена ў 20-х гадах), «Забастоўшчыкі» (1925), «Вайна вайне» (1927, канчатковая рэдакцыя ў 1938, пастаўлена ў 1937), «У пушчах Палесся» (1938, пастаўлены ў 1937), аднаактоўкі «На дарозе жыцця» (1917).

Выступаў у галіне публіцыстыкі і літаратурнае крытыкі. У 1957 г. выйшаў зборнік «Публіцыстычныя і крытычныя артыкулы». Выдаў падручнікі «Другое чытанне для дзяцей беларусаў» (Пецярбург, 1909) і «Методыка роднай мовы» (1926).

Пераклаў на беларускую мову паэмы «Палтава» А. Пушкіна, паасобныя творы Т. Шаўчэнкі, П. Тычыны, А. Міцкевіча, Р. Тагора й інш. Быў адным з рэдактараў «Русско-белорусского словаря» (1953).

Выйшлі зборы твораў у 7-мі (1952), 12-ці (1961—1964), 14-ці (1972—1978) тамах. Неаднаразова перавыдаваліся выбраныя творы (апавяданьні, вершы й паэмы).
______________________________________________________________________________________________________

Яку́б Ко́лас (настоящее имя и фамилия Константи́н Миха́йлович Мицке́вич) родился 3 ноября (22 октября по старому стилю) в деревне Акинчицы (теперь территория г. Столбцы Столбцовского района Минской области, Беларуси), в семье лесника Михася Мицкевича. Ранние детские годы прошли в лесничьих усадьбах Ласток и Альбуть, расположенных недалеко от деревни Микалаевщина. Окончил народную школу, в 1898 г. поступил в Несвижскую учительскую семинарию, которую успешно окончил в 1902 г. Работал учителем в деревнях Люсино Ганцевичского района (1902-1904), Пинковичи Пинского района (1904-1906). В 1906 году первая публикация — стихотворение «Край родимый» в белорусской газете «Наша доля».

Зимой 1906 года переведён в Верхменскую народную школу. 10 июля 1906 года был уволен за участие в нелегальном съезде учителей. В мая-июне 1907 года работал в газете «Наша ніва» в Вильне, однако, по приказу полиции был вынужден покинуть Вильню. В 1908 года работал в частной школе в одной из деревень Толочинского района. 15 сентября того же года за нелегальную преподавательскую деятельность был приговорён к трём годам заключения, наказание отбывал в Минском остроге. В 1912-1914 работал учителем в Пинске.

В 1915 году эвакуировался вместе с семьёй в Подмосковье, работал учителем в Дмитровском уезде. В этом же году мобилизован в армию, в 1916 году закончил военное училище в Москве.Летом 1917 года в звании подпоручика направлен на Румынский фронт, но из-за тяжёлой болезни был отправлен в город Обоянь Курской губернии, где в то время жила его жена с детьми. В том же году выставлялся кандидатом в депутаты Всероссийского учредительного собрания от Белорусской социалистической громады.

В мае 1921 года переехал в Минск. Преподавал в Минском белорусском педагогическом техникуме, Белорусском государственном университете, читал лекции на курсах для учителей, занимался научной деятельностью в Институте белорусской культуры, являлся одним из редакторов академического «Русско-белорусского словаря» (1953). Был бессменным вице-президентом Национальной академии наук Белоруссии со дня её создания 1 января 1929 года. Академик (1928), депутат ВС БССР (1938—1956) и ВС СССР (1946—1956), председатель Белорусского республиканского комитета защиты мира.

В 1925 году у Колоса был проведён обыск, а затем допрос об его отношении к так называемому «ноябрьскому происшествию» на Случчине 1920 года. Советская критика обвиняла его в национал-демократизме, пропаганде бесклассовости белорусской нации, идеализации хуторского хозяйства. Многие родственники Коласа были репрессированы или иммигрировали в США. В 1937 году над поэтом нависла угроза ареста, его вызывали на допросы, 6 февраля 1938 года в его доме снова был проведён обыск.

Во время Второй мировой войны жил в Подмосковье, Ташкенте, Москве. В декабре 1944 года вернулся в Минск.

Умер 13 августа 1956 года за своим рабочим столом. Похоронен в Минске на Военном кладбище.
Библиография

«Песні жальбы» (1910)
«Водгульле» (1922)
«Нашы дні» (1937)
«Адпомсцім» (1942)
«Голас зямлі» (1943)
«Мой дом» (1946)
«Жыве між нас геній» (1952)

«Прапаў чалавек» (1913)
«Новая зямля» (1923)
«Сымон-музыка» (1925)
«Суд у лесе» (1943)
«Адплата» (1946)
«Рыбакова хата» (1947)

«На ростанях» (1955)

Апаведаньня. (1912)
«Тоўстае палена» (1913)
«Нёманаў дар» (1913)
«Казкі жыцьця» (1921)
«У ціхай вадзе» (1925)
«Крок за крокам» (1925)
«На рубяжы» (1925)
«Першыя крокі» (1925)
«Казкі жыцьця» (1926)
«На прасторах жыцьця» (1926)
«Нёмнаў дар і іншыя расказы» (1928)

«Прапаў чалавек. Паслушная жонка. Грушы сапяжанкі» (1913)
«Батрак. Як Юрка збагацеў» (1913)

«У палескай глушы» (1923)
«На прасторах жыцьця» (1926)
«У глыбі Палесся» (1927)
«Адшчапенец» (1932)
«Дрыгва» (1934)

«Антось Лата» (1917)
«На дарозе жыцьця» (1917)
«Забастоўшчыкі» (1925)
«Вайна вайне» (1938)
«У пушчах Палесься» (1938)

Творы для дзяцей:

«Другое чытанне для дзяцей беларусаў» (1909)
«У старых дубох. Дзеравеншчына. Злучыліся» (1933)
«Рак-вусач» (1938) (вершаваная казка)
«Міхасёвы прыгоды» (1935) (паэма)
«На рэчцы зімой» (1941) (зборнік вершаў)
«У старых дубах» (1941) (зборнік апавяданняў)
«Вершы для дзяцей» (1945)
«Раніца жыцьця» (1950) (зборнік апавяданняў)

Збор твораў у 2-х тамах. 1928-1929
Збор твораў у 7 тамах. 1952-1954
Збор твораў у 12 тамах. 1961-1964
Збор твораў у 14 тамах. 1972-1978
Титулы, награды и премии

Лаўрэат Дзяржаўнае прэміі СССР (1946) за вершы ваеннага часу, Дзяржаўнай прэміі СССР (1949) за паэму «Рыбакова хата».
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Сталинская премия первой степени (1946) — за стихотворения «Салар», «Голос земли», «На запад», «Моему другу», «Родной путь», «В майские дни», «Дорогой победы»
Сталинская премия второй степени (1949) — за поэму «Хата рыбака» (1947)
пять орденов Ленина
орден Красного Знамени
орден Трудового Красного Знамени (11.11.1946)
медаль «Партизану Отечественной войны» I степени.
Экранизации

1929 — Песня весны (по мотивам повести «На просторах жизни») (реж. Владимир Гардин, «Белгоскино»)
1960 — Первые испытания (по мотивам трилогии «На росстанях») (реж. Владимир Корш-Саблин, 2 серии, «Беларусьфильм»)
1976 — Сымон-музыкант (фильм-спектакль по мотивам поэмы «Сымон-музыка») (реж. Валерий Мазынский, «Белтелефильм»)
1982 — Новая земля (по мотивам поэмы «Новая земля») (реж. Владимир Третьяков, 2 серии, «Белтелефильм»)
2012 — Талаш (экранизация повести «Дрыгва») (реж. Сергей Шульга, 4 серии, УП «Национальная киностудия „Беларусьфильм“»)
Интересные факты

Якуб Колас также писал под псевдонимами: Агарак, К. Адзінокі, К. Альбуцкі, Андрэй «сацыяліст», К. Белорус, Тамаш Будава, Ганна Груд, Тарас Гушча, Дземяноў Гуз, Пятрусь Дзягель, Дзядзька Карусь, Дубовы Ліст, Ганна Крум, Кудесник, Карусь Лапаць, Левы, Лесавік, Марцін з-за рэчкі, Мікалаевец, М. Міцкевіч, Наднёманец, Народный учитель, Свой чалавек, Стары шут, Иван Торба; и криптонимами: Т. Г., К., Я. К-с, К. М., К. П-ій.

Сколько стихов написал якуб колас

 • ЖАНРЫ 360
 • АВТОРЫ 277 857
 • КНИГИ 655 958
 • СЕРИИ 25 113
 • ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 612 677

 • Я автор ИЛИ Я хочу стать редактором автора

Родился Константин Михайлович Мицкевич в семье лесника Михаила Казимировича Мицкевича, который работал в лесничестве польского магната князя Радзивилла. Детство маленького Костуся прошло в необыкновенно красивых местах Беларуси – живописные леса, величавая река Нёман нашли в душе мальчика чувственный отзыв. «В каждом моменте явлений природы для меня всё было исполнено глубокого интереса и смысла, и каждый видимый элемент природы для меня имел своё лицо, свою строго очерченную индивидуальность, свою определенную жизнь, сознательную, одушевленную. Жил я преимущественно своим внутренним миром, миром образов и грёз, о котором я никому не говорил», — писал позже о поре своего детства поэт.
Близкие сердцу родные места – «родной кут» — это хутора Окинчицы, Альбуть, Ласток, Смольня, деревня Николаевщина многократно воспетые художником слова, и по сей день сохраняют дань памяти этому человеку.
Первоначальное образование будущий писатель получил у домашнего учителя, потом было Николаевщинское народное училище, во время учёбы в котором Костусь попробовал писать стихи. Первые литературные опыты – стихотворение «Весна» и басня «Ворона и лисица» — были следствием увлечения произведениями русских литературных корифеев: Крылова, Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Некрасова, Гоголя, Толстого.
После окончания начальной школы отец 12-летнего мальчика Михаил Казимирович, горячо поддержанный школьным учителем, решается «пустить сына в науку». Это дальновидное отцовское решение открыло дверь в жизнь молодому человеку.
В 1898 году он поступает в Несвижскую учительскую семинарию. Под воздействием талантливого учителя-словесника Федота Андреевича Кудринского собирает и записывает устное народное творчество и материалы по этнографии. В будущем эти записи лягут в основу первого белорусского романа «На распутье» («На ростанях»).
В студенческие годы он с упоением читает произведения русских и зарубежных классиков – Толстого, Кольцова, Гоголя, Адама Мицкевича, Шевченко. Это было благодатное время для формирования Константина Мицкевича как литератора.
После окончания учительской семинарии (1902) новоиспеченного учителя направляют для работы в сельскую местность на Полесье (деревни Люсино, Пинковичи). Это было время гражданского и политического становления личности Якуба Коласа, время революционного подъёма. Ведя среди обучаемого им крестьянства радикальную революционную работу и наладив тесные связи с учителями-единомышленниками, Колас стал одним из инициаторов созыва нелегального учительского съезда (1906), целью которого было присоединение к Всероссийскому союзу учителей и активное стремление к низвержению царского режима путём непосредственного влияния на крестьян и их организации. Съезд был раскрыт полицией, а его участники Приказом Совета Минской дирекции народных училищ уволены с должностей и взяты под следствие.
Потеря работы стала новым стимулом для творчества. Приняв предложение публициста А. Власова, Константин Мицкевич становится сотрудником газеты «Наша доля», где впервые помещает стихотворение «Наш родной край» под псевдонимом Якуб Колас. День 01 сентября 1906 года (по новому стилю 14 сентября) считается официальным началом профессиональной творческой деятельности Якуба Коласа.
Одним из важных жизненных этапов молодого поэта были годы, проведённые в Минской тюрьме (15.09.1908 – 15.09.1911) по обвинению в созыве учительского съезда. Несмотря на тяжёлые условия существования, он много пишет. Показателен тот факт, что первый сборник «Песни жалобы» вышел в то время, когда он был узником. Томясь в неволе, Колас с ностальгией вспоминал милые сердцу Столбцовские окрестности, свою многочисленную семью – отца, мать, дядю Антося, братьев и сестёр. Волей-неволей пришлось заново обдумывать прошедшую и будущую жизнь. Основываясь на этих воспоминаниях, появляется замысел о написании поэм «Новая земля» и «Сымон-музыкант», которым впоследствии, пройдя сквозь шквал вульгаризаторской критики, суждено будет стать визитной карточкой белоруской классической литературы.
В эпической поэме «Новая земля» (1911 – 1923) Колас философски осмыслил целую эпоху в жизни белорусского крестьянства на рубеже 19-20 ст., подчеркнул его желание стать хозяином на собственной земле. Характеры и богатство внутреннего мира героев поэмы раскрыты в реальном быту, в труде, в обрядах и традициях, во взаимоотношениях с другими людьми. Важную композиционную роль в ней играют филигранно выписанные рисунки природы, в которых автор ищет и находит аналогии с судьбой человека и общества.
Новаторство поэмы заключается в эстетизации крестьянского быта, поэтизации труда, прославлении духовного богатства и моральной красоты человека труда.
Основные герои поэмы – прототипы родных Якуба Коласа: отца, матери, дяди, братьев и сестёр, а также односельчан.
Символическая лиро-эпическая поэма «Сымон-музыкант» (1911-1925) – произведение о народных истоках искусства, судьбе талантливого человека из народа, духовном возрождении нации. Трагическое и драматическое в ней переплетается с жизнеутверждающим и оптимистическим. Показательна в поэме гармония формы и содержания, для неё характерны богатство ритмики, изящество поэтической строки, содержательное использование фольклора.
В публицистическом отступлении поэмы Колас поднимает вопрос об особенностях национального пути Беларуси, которая оказалась на перекрёстках разных культур, религиозных конфессий, геополитических устремлений.
Исключительное значение по своей значимости для становления жанра национального романа имели «Полесские повести» («В полесской глуши»( 1923), «В глубине Полесья»( 1927), которые позже вошли в трилогию «На распутье», как І -я и ІІ -я её части). В трилогии, написанной на автобиографическом материале, широко и масштабно охвачены события социально-общественной жизни Беларуси, создана галерея портретов национальной интеллигенции, выходцев из народа, “возрожденцев”, изображён быт крестьянства и других социальных групп. В этом произведении раскрылось мастерство Коласа-пейзажиста: созданы пластичные, объёмные рисунки белорусской природы.
Плодотворно работал Якуб Колас в жанре повести. Наиболее известна повесть “На просторах жизни” (“На прасторах жыцця”) (1926), посвещённая молодёжному движению 20-х годов, стремлению молодёжи к знаниям, перевоплощению жизни.
Драматизм коллективизации показан в повести “Отщепенец” (“Адшчапенец”) (1930-1931).
Отдельной темой в творчестве писателя было изображение 1-ой Мировой и Гражданской войн (повесть “Трясина” (“Дрыгва”)(1933), пьеса “Война войне”).
После выхода из тюрьмы, добыв через друзей свидетельство о политической благонадёжности, на протяжении 1912-1914 г.г. Колас учительствовал в приходском училище города Пинска. Здесь же встретил будущую жену, молодую учительницу железнодорожной школы Марию Дмитриевну Каменскую. Свадьба состоялась 03 июня 1913 года.
Пинский период у Коласа был чрезвычайно плодотворным – он окончательно утвердился на белорусской литературной ниве, качественно расширил рамки своего творчества, упорно его совершенствовал. Результатом плодотворной работы был выпуск двух сборников рассказов «Рассказы»(“Апавяданні») (1912), «Родные явления» («Родныя з’явы”) (1914). Это были одни из первых профессиональных образцов белорусской национальной прозы и поэзии. Написанные в Пинске стихи, аллегорические рассказы позже составят основу программных сборников Коласа “Эхо” (“Водгулле”) (1921 г) и “Сказки жизни” (“Казкі жыцця”)( 1921-1956).
Активное творчество Коласа в это время было впервые замечено прогрессивной критикой.
В начале ХХ века на него обратили внимание, помимо белорусских исследователей поэтов С. Полуяна и М. Богдановича, русские критики А. Погодин, С. Венгеров, Л. Клейнбарт, писатель М. Горький, польский поэт Ежи Янковский и др.
Все они отмечали истинно народную основу произведений, их гуманистическую направленность, приоритет национальной тематики.
В ходе Империалистической войны в сентябре 1915 Якуб Колас был мобилизован в царскую армию. После окончания Александровского военного училища (1916, Москва) в звании прапорщика служит в запасном полку г. Перми (Россия). Летом 1917 в звании подпоручика направляется на румынский фронт. В сентябре демобилизуется из армии по состоянию здоровья. С осени 1917 по май 1921 работает в должности инспектора народных училищ в г. Обоянь и деревнях Курской области (Россия). Тяготы голодной жизни в эвакуации разделяет вместе с супругой Марией Дмитриевной, которая тоже работает учительницей в деревенской школе в д.Яковлевка. Позже Якуб Колас обратится к показу обстоятельств І Мировой и Гражданской войн в своих рассказах, пьесах «Война войне» (1927-1931), «В дебрях Полесья» («У пушчах Палесся») (1929-1956), повести «Трясина» («Дрыгва»)( 1933).
По вызову правительства БССР в 1921 возвращается в Минск. Начинается активная научная и, параллельно, педагогическая деятельность Якуба Коласа. Он работает в Научно-терминологической комиссии по сбору устного народного творчества Института белорусской культуры, преподаёт в Белорусском педагогическом техникуме и Белгосуниверситете белорусский язык и методику его преподавания.
В 1926 к 20-летию творческой деятельности Якубу Коласу было присвоено звание Народного поэта Беларуси.
С открытием в 1929 Академии Наук БССР поэт избирается её вице-президентом.
Якуб Колас участвовал в работе Всебелорусских съездов Советов (1924, 1927, 1929, 1935, 1937), Международного конгресса в оборону культуры (1935, Париж). Был членом ЦИК БССР (1929-1931, 1935-1938).
Во время Великой Отечественной войны им были созданы стихи, вошедшие в сборники «Отомстим» («Адпомсцiм») (1942), «Голос земли»(«Голас зямлi») (1943), поэмы «Суд в лесу» («Суд у лесе») (1943), «Отплата» («Адплата») (1945). За стихи военного периода Коласу была присуждена Государственная премия СССР (1946), за поэму «Рыбакова хата» — вторая Государственная премия СССР (1948).
Плодотворно работал поэт и в области перевода. Им сделаны переводы «Полтавы» А. Пушкина, стихов М. Лермонтова, А. Мицкевича, Т. Шевченко, П. Тычины, Р. Тагора.

Читать еще:  Как выучить стих во глубине сибирских руд

Произведения Коласа переведены на многие языки мира, по мотивам его рассказов, повестей, поэм, трилогии «На распутье» созданы пьесы и полнометражные художественные фильмы, оперы.
В годы Великой Отечественной войны поэт был в эвакуации вместе с другими сотрудниками Академии Наук БССР. Жил в Клязьме (под Москвой), Ташкенте (1941-1943), Москве. В декабре 1944 возвратился в Минск.
Избирался депутатом Верховного Совета СССР (1946-1956) и БССР (1938-1956), председателем Белорусского республиканского комитета защиты мира. Академик АН БССР. Член Союза писателей СССР( 1934). Якуб Колас награждён 5 орденами Ленина, орденом Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, а также медалями. Заслуженный деятель науки (1944).

Якуб Колас

Биография писателя

Яку́б Ко́лас (настоящее имя и фамилия Константи́н Миха́йлович Мицке́вич, белор. Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч) (1882–1956) — белорусский советский писатель. Один из классиков и основоположников новой белорусской литературы. Народный поэт Белорусской ССР (1926). Академик АН Белорусской ССР (1928). Член СП СССР (1934). Заслуженный деятель науки Белорусской ССР (1944). Член ВКП(б) с 1945 года.
Родился Константин Михайлович Мицкевич 03 ноября 1882 года на хуторе Окинчицы близ села Николаевщина бывшего Минского уезда Минской губернии (ныне Столбцовский район Минской области) в семье лесника Михаила Казимировича Мицкевича, который работал в лесничестве польского магната князя Радзивилла. Детство маленького Костуся прошло в необыкновенно красивых местах Беларуси – живописные леса, величавая река Нёман нашли в душе мальчика чувственный отзыв. «В каждом моменте явлений природы для меня всё было исполнено глубокого интереса и смысла, и каждый видимый элемент природы для меня имел своё лицо, свою строго очерченную индивидуальность, свою определенную жизнь, сознательную, одушевленную. Жил я преимущественно своим внутренним миром, миром образов и грёз, о котором я никому не говорил», — писал позже о поре своего детства поэт.

Близкие сердцу родные места – «родной кут» — это хутора Окинчицы, Альбуть, Ласток, Смольня, деревня Николаевщина многократно воспетые художником слова, и по сей день сохраняют дань памяти этому человеку. Первоначальное образование будущий писатель получил у домашнего учителя, потом было Николаевщинское народное училище, во время учёбы в котором Костусь попробовал писать стихи. Первые литературные опыты – стихотворение «Весна» и басня «Ворона и лисица» — были следствием увлечения произведениями русских литературных корифеев: Крылова, Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Некрасова, Гоголя, Толстого.

После окончания начальной школы отец 12-летнего мальчика Михаил Казимирович, горячо поддержанный школьным учителем, решается «пустить сына в науку». Это дальновидное отцовское решение открыло дверь в жизнь молодому человеку.
В 1898 году он поступает в Несвижскую учительскую семинарию. Под воздействием талантливого учителя-словесника Федота Андреевича Кудринского собирает и записывает устное народное творчество и материалы по этнографии. В будущем эти записи лягут в основу первого белорусского романа «На распутье» («На ростанях»).
В студенческие годы он с упоением читает произведения русских и зарубежных классиков – Толстого, Кольцова, Гоголя, Адама Мицкевича, Шевченко. Это было благодатное время для формирования Константина Мицкевича как литератора.

После окончания учительской семинарии (1902) новоиспеченного учителя направляют для работы в сельскую местность на Полесье (деревни Люсино, Пинковичи). Это было время гражданского и политического становления личности Якуба Коласа, время революционного подъёма. Ведя среди обучаемого им крестьянства радикальную революционную работу и наладив тесные связи с учителями-единомышленниками, Колас стал одним из инициаторов созыва нелегального учительского съезда (1906), целью которого было присоединение к Всероссийскому союзу учителей и активное стремление к низвержению царского режима путём непосредственного влияния на крестьян и их организации. Съезд был раскрыт полицией, а его участники Приказом Совета Минской дирекции народных училищ уволены с должностей и взяты под следствие.

Потеря работы стала новым стимулом для творчества. Приняв предложение публициста А. Власова, Константин Мицкевич становится сотрудником газеты «Наша доля», где впервые помещает стихотворение «Наш родной край» под псевдонимом Якуб Колас. День 01 сентября 1906 года (по новому стилю 14 сентября) считается официальным началом профессиональной творческой деятельности Якуба Коласа.

Одним из важных жизненных этапов молодого поэта были годы, проведённые в Минской тюрьме (15.09.1908 – 15.09.1911) по обвинению в созыве учительского съезда. Несмотря на тяжёлые условия существования, он много пишет. Показателен тот факт, что первый сборник «Песни жалобы» вышел в то время, когда он был узником. Томясь в неволе, Колас с ностальгией вспоминал милые сердцу Столбцовские окрестности, свою многочисленную семью – отца, мать, дядю Антося, братьев и сестёр. Волей-неволей пришлось заново обдумывать прошедшую и будущую жизнь. Основываясь на этих воспоминаниях, появляется замысел о написании поэм «Новая земля» и «Сымон-музыкант», которым впоследствии, пройдя сквозь шквал вульгаризаторской критики, суждено будет стать визитной карточкой белоруской классической литературы.
В эпической поэме «Новая земля» (1911 – 1923) Колас философски осмыслил целую эпоху в жизни белорусского крестьянства на рубеже 19-20 ст., подчеркнул его желание стать хозяином на собственной земле. Характеры и богатство внутреннего мира героев поэмы раскрыты в реальном быту, в труде, в обрядах и традициях, во взаимоотношениях с другими людьми. Важную композиционную роль в ней играют филигранно выписанные рисунки природы, в которых автор ищет и находит аналогии с судьбой человека и общества.

Новаторство поэмы заключается в эстетизации крестьянского быта, поэтизации труда, прославлении духовного богатства и моральной красоты человека труда.
Основные герои поэмы – прототипы родных Якуба Коласа: отца, матери, дяди, братьев и сестёр, а также односельчан.

Символическая лиро-эпическая поэма «Сымон-музыкант» (1911-1925) – произведение о народных истоках искусства, судьбе талантливого человека из народа, духовном возрождении нации. Трагическое и драматическое в ней переплетается с жизнеутверждающим и оптимистическим. Показательна в поэме гармония формы и содержания, для неё характерны богатство ритмики, изящество поэтической строки, содержательное использование фольклора.

В публицистическом отступлении поэмы Колас поднимает вопрос об особенностях национального пути Беларуси, которая оказалась на перекрёстках разных культур, религиозных конфессий, геополитических устремлений.

Исключительное значение по своей значимости для становления жанра национального романа имели «Полесские повести» («В полесской глуши»( 1923), «В глубине Полесья»( 1927), которые позже вошли в трилогию «На распутье», как І -я и ІІ -я её части). В трилогии, написанной на автобиографическом материале, широко и масштабно охвачены события социально-общественной жизни Беларуси, создана галерея портретов национальной интеллигенции, выходцев из народа, “возрожденцев”, изображён быт крестьянства и других социальных групп. В этом произведении раскрылось мастерство Коласа-пейзажиста: созданы пластичные, объёмные рисунки белорусской природы.
Плодотворно работал Якуб Колас в жанре повести. Наиболее известна повесть “На просторах жизни” (“На прасторах жыцця”) (1926), посвещённая молодёжному движению 20-х годов, стремлению молодёжи к знаниям, перевоплощению жизни.

Читать еще:  Сколько живет любовь стих

Драматизм коллективизации показан в повести “Отщепенец” (“Адшчапенец”) (1930-1931).
Отдельной темой в творчестве писателя было изображение 1-ой Мировой и Гражданской войн (повесть “Трясина” (“Дрыгва”)(1933), пьеса “Война войне”).
После выхода из тюрьмы, добыв через друзей свидетельство о политической благонадёжности, на протяжении 1912-1914 г.г. Колас учительствовал в приходском училище города Пинска. Здесь же встретил будущую жену, молодую учительницу железнодорожной школы Марию Дмитриевну Каменскую. Свадьба состоялась 03 июня 1913 года.

Пинский период у Коласа был чрезвычайно плодотворным – он окончательно утвердился на белорусской литературной ниве, качественно расширил рамки своего творчества, упорно его совершенствовал. Результатом плодотворной работы был выпуск двух сборников рассказов «Рассказы»(“Апавяданні») (1912), «Родные явления» («Родныя з’явы”) (1914). Это были одни из первых профессиональных образцов белорусской национальной прозы и поэзии. Написанные в Пинске стихи, аллегорические рассказы позже составят основу программных сборников Коласа “Эхо” (“Водгулле”) (1921 г) и “Сказки жизни” (“Казкі жыцця”)( 1921-1956).
Активное творчество Коласа в это время было впервые замечено прогрессивной критикой.
В начале ХХ века на него обратили внимание, помимо белорусских исследователей поэтов С. Полуяна и М. Богдановича, русские критики А. Погодин, С. Венгеров, Л. Клейнбарт, писатель М. Горький, польский поэт Ежи Янковский и др.
Все они отмечали истинно народную основу произведений, их гуманистическую направленность, приоритет национальной тематики.

В ходе Империалистической войны в сентябре 1915 Якуб Колас был мобилизован в царскую армию. После окончания Александровского военного училища (1916, Москва) в звании прапорщика служит в запасном полку г. Перми (Россия). Летом 1917 в звании подпоручика направляется на румынский фронт. В сентябре демобилизуется из армии по состоянию здоровья. С осени 1917 по май 1921 работает в должности инспектора народных училищ в г. Обоянь и деревнях Курской области (Россия). Тяготы голодной жизни в эвакуации разделяет вместе с супругой Марией Дмитриевной, которая тоже работает учительницей в деревенской школе в д.Яковлевка. Позже Якуб Колас обратится к показу обстоятельств І Мировой и Гражданской войн в своих рассказах, пьесах «Война войне» (1927-1931), «В дебрях Полесья» («У пушчах Палесся») (1929-1956), повести «Трясина» («Дрыгва»)( 1933).

По вызову правительства БССР в 1921 возвращается в Минск. Начинается активная научная и, параллельно, педагогическая деятельность Якуба Коласа. Он работает в Научно-терминологической комиссии по сбору устного народного творчества Института белорусской культуры, преподаёт в Белорусском педагогическом техникуме и Белгосуниверситете белорусский язык и методику его преподавания.
В 1926 к 20-летию творческой деятельности Якубу Коласу было присвоено звание Народного поэта Беларуси.

С открытием в 1929 Академии Наук БССР поэт избирается её вице-президентом.
Якуб Колас участвовал в работе Всебелорусских съездов Советов (1924, 1927, 1929, 1935, 1937), Международного конгресса в оборону культуры (1935, Париж). Был членом ЦИК БССР (1929-1931, 1935-1938).

Во время Великой Отечественной войны им были созданы стихи, вошедшие в сборники «Отомстим» («Адпомсцiм») (1942), «Голос земли»(«Голас зямлi») (1943), поэмы «Суд в лесу» («Суд у лесе») (1943), «Отплата» («Адплата») (1945). За стихи военного периода Коласу была присуждена Государственная премия СССР (1946), за поэму «Рыбакова хата» — вторая Государственная премия СССР (1948).

Плодотворно работал поэт и в области перевода. Им сделаны переводы «Полтавы» А. Пушкина, стихов М. Лермонтова, А. Мицкевича, Т. Шевченко, П. Тычины, Р. Тагора.
Произведения Коласа переведены на многие языки мира, по мотивам его рассказов, повестей, поэм, трилогии «На распутье» созданы пьесы и полнометражные художественные фильмы, оперы.

В годы Великой Отечественной войны поэт был в эвакуации вместе с другими сотрудниками Академии Наук БССР. Жил в Клязьме (под Москвой), Ташкенте (1941-1943), Москве. В декабре 1944 возвратился в Минск.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР (1946-1956) и БССР (1938-1956), председателем Белорусского республиканского комитета защиты мира. Академик АН БССР. Член Союза писателей СССР( 1934). Якуб Колас награждён 5 орденами Ленина, орденом Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, а также медалями. Заслуженный деятель науки (1944).

Умер поэт 13 августа 1956 года. Похоронен на Военном кладбище города Минска.

Якуб Колас — Стихотворения и поэмы

 • 80
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Якуб Колас — Стихотворения и поэмы краткое содержание

Стихотворения и поэмы — читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Глава двадцать четвертая

Перевод С. Городецкого

Прощай, мой долгий труд. Довольно!
Дорога будь тебе легка.
Как наша родина, привольно
Живи ты, «Хата рыбака».
С тобою долго и упорно
Я шел, и думал, и мечтал,
С тобой я мирной жизни зерна
На нивы новые бросал.
И дни не уставали мчаться,
Года с тобой неслись, текли
За необъятный край земли.
И жаль мне с ними расставаться.

И грустно мне, моя поэма,
Ступить с тобой на тот порог,
Где исчерпается вся тема,
Где мне с тобою нет дорог.
В согласье жили мы с тобою,
И в суете походных дней
Всегда вдвоем, как брат с сестрою,
Немало мы прошли путей.
И вот подходит час разлуки,
Недолгий путь остался нам,
Пойду я по другим путям,
Пока не смолкнут сердца стуки.

Былые я припомнил встречи,
Припомнил дни своей весны,
Веселье, детство, тихий вечер,
Костер свой около сосны.
Притихла ночь меж сосен старых,
Костер погаснуть уж готов,
И шустрый ветер жатву жара
Сбирает с ярких угольков.
Последний уголь догорает,
Один, как будто сирота.
И слышу я, как пустота
Мне сердце в сумрак погружает.

Итак, последнее сказанье…
Приветствую тебя, мой край!
Победу празднуй! Ликованьем
Отважных воинов встречай.
Они идут, как волны моря,
И в ширь и в даль дорог твоих,
Пред ними отступает горе…
А сколько техники у них!
Глянь! Пушки их мощней дубовых
Тяжелых вековых стволов!
Когда же видел ты бойцов
Таких веселых и здоровых?

Идут не с запада — с востока!
Идут не с тем, чтоб в рабство взять!
Идут стремительным потоком,
Идут народу счастье дать
И возвестить освобожденье
От издевательства и слез,
Поставить крест на всех мученьях,
Каких он много перенес.
У командира и солдата
В душе живет наказ один:
Земли советской верный сын,
За правду в бой и в бой за брата!

И ту любовь к несчастным людям,
Что наш боец песет с собой,
Народ вовеки не забудет,
Ему доверясь всей душой.
И всюду, по лесам и селам,
Народ наш праздничной толпой
Выходит, светлый и веселый,
С улыбкой счастья молодой.
И всюду, зеленью увиты,
Воздвиглись арки в честь бойцов,
Народ спешит со всех концов
В объятья их принять открыто.

И все, кого носили ноги,
И стар и млад, бегут из хат;
Как мак на поле, у дороги
Толпятся тысячи девчат.
Как солнцем, радостью согреты,
Встречая новой жизни дни,
Они несут цветов букеты,
Таких же свежих, как они.
Проходят танки, и танкисты
Букеты ловят на ходу.
«Спасибо, девушка! Приду. » —
И танк несется с шумом, свистом.

И вот где праздник был богатый
И небывалый — в Петрушах!
Когда советские солдаты
Остановились в их местах.
«Сынки мои вы! — торжествуя,
Встречает дед родных гостей,
Танкиста крепко он целует,
Прижав его к груди своей. —
Братки! Голубчики! Вы с нами!
Мы поджидали вас давно,
Чтоб к солнцу распахнуть окно!
Намучились мы тут с панами!»

Идут танкисты в окруженье
Мужчин, и женщин, и ребят,
И каждый в искреннем волненье
Их на руках носить был рад,
Таких родных и долгожданных, —
Иль мало думали о них?
Стол под скатеркой домотканой
Откуда-то явился вмиг.
Рыбак, он больше всех хлопочет:
«Браточки! Дайте хоть взгляну
На вас минуточку одну!»
И усадить за стол их хочет.

«Ну что за хлопцы! Молодчины!
Все как один! Как на подбор!
А ваши танки и машины?
Везде дорога им, простор!
Гляди какой! — И дед Кутейка
Постукал по броне. — Не тронь!
Нет! Это, брат, не самосейка!
Вот он какой, советский конь!
Паны ж кричали: «Из фанеры
Настроил танков большевик!»
Ты прикуси-ка, пан, язык!
Советских сил узнал ты меру!»

Танкисты в шлемах, в блузах синих
Им улыбаются в ответ.
Один, другой словечко кинет,
И в каждом ласковый привет.
Марина, сына взяв на плечи,
Стоит задумчиво одна.
И вся картина этой встречи
Волнует душу ей до дна —
Ну, просто б глаз не оторвала.
Вдруг чей-то возглас: «Эй, Игнат!
Потешь молодок и девчат,
Чтоб Беларусь затанцевала!»

И в этот круг живой и тесный
Выходит смуглый, удалой
Танкист и песельник известный,
Лицом пригожий, молодой.
Через плечо ремень форсисто
Накинут ловкою рукой.
И на девчат глядят танкисты
И в пляс зовут их круговой.
И гармонист развел бывалый
Гармонь, прошелся по басам,
По самым тонким голосам —
И все запело, заплясало.

Такого праздника, признаться,
Давненько не бывало тут.
Танцуют пары, веселятся,
Ногами к небу пыль метут.
Сымон Латушка в такт баяну
Прищелкивает языком
И вдруг какому-нибудь пану
Грозится молча кулаком.
Баян замолк. И к баянисту
Подходит дед: «Скажи, родной,
Кто ты? Где край родимый твой?
Играешь больно голосисто. »

И музыкант-танкист, краснея,
Лицо улыбкой осветил:
«Здесь родина моя! Хоть с нею
Знаком я только в детстве был.
Отец и мать перед войною
Скончались. Старшая сестра
Делила горюшко со мною —
Мы с ней остались без двора.
Как будто через паутину,
Я вижу беженский обоз,
С собою дядя нас повез,
Да взял в лесу одних и кинул».

Марина в трепетном волненье
К танкисту ближе подошла.
Рассказ о страшном том мгновенье
Пронзил ей сердце, как стрела.
«Скажите, — говорит несмело, —
Сестру-то вашу как же звать?…».
Спешит в танкисте загорелом
Черты родные распознать.
Танкист весь замер. И былое
Вернулось вдруг из забытья:
«Марина! Ты! Сестра моя!» —
Он вспомнил имя дорогое.

Марина слез не удержала:
«Так это ж он! Мой милый брат! —
На грудь ему лицом упала: —
Игнатка! Братик мой, Игнат!»
Немеет тут поэта слово…
Раскрылся людям новый мир,
И в честь его, всем дорогого,
Общественный начался пир.
Когда ж танкисты уезжали,
Их провожало все село,
Бесследно горюшко ушло:
Ведь все в них братьев повстречали!

Один пан Богут смотрит криво,
Как волк, уткнувшись в частокол,
С одною думою тоскливой:
Расплаты грозный час пришел!
Уж пан хозяйничать не будет!
Свой срок он прожил — и под мост!
Пойдет он — так народ присудит, —
Как говорится, псу под хвост.
А тут еще панам несчастье,
Других тяжеле во сто крат:
Не хочет воевать солдат!
Домой, коль нет уж панской власти!

Уже неделя, как пан Богут
Не смеет дом покинуть свой,
Лишь иногда он на дорогу
Пройдет вечернею порой.
И лишь дорога, хоть безгласно,
Ему все новости несет.
Посмотрит на нее — и ясно,
Каков военных дней исход.
Стоит пан Богут, притаился.
Вдруг видит: путник! Кто? Жолнер?
Бездельник! Негодяй! Позор!
Наверно, он от фронта скрылся!

К забору пан тесней пригнулся,
И сразу вздрогнул он, как лист.
Ужели он не обманулся?
Нет! Это… это… коммунист!
Он вспомнил ночь и шелестенье
Под крышу сунутых бумаг,
Как к хате он прокрался тенью,
Свой каждый вздох, свой каждый шаг.
Дыханье пану захватило:
Измучен путник, истомлен,
Лицо худое. Это он!
Идет возмездье — Смык Данила.

Идет, шагает мерно, гордо,
Несет на палке узелок.
Идет с какой-то думой твердой…
И сразу пана страх обжег.
На двор осадника, на пашни
Бросает Смык холодный взгляд,
Как будто молвит: «Пан продажный,
Теперь за все ответишь, гад!»
Он взор отводит от усадьбы.
Ему скорей бы в Петруши!
Давно не знал родной души.
Скорей, скорей своих обнять бы!

Свернул он в сторону с дороги,
Идет, шагает напрямик,
Глядит на милые пороги,
К которым с детства он привык.
И все же в сердце нет покоя!
Увидит ли жену, сынка?
И вот несмелою рукою
Ворота он толкнул слегка.
Все тот же дворик с той же хатой,
Где каждый камешек знаком,
Куда ни поглядишь кругом,
Но тишиною все объято.

Щеколда брякнула на двери,
И он вошел в знакомый дом.
Глядит: Марина и Валерик
Сидят, как прежде, за столом.
Жена, его не узнавая,
Встает, тревогу затая.
И он, объятья раскрывая,
Кричит: «Маринка! Это я!»
О, сколько ж радости, утехи
Тут было всем! Примчался дед,
Соседи прибежали вслед,
И счастью не было помехи!

Все на Данилу, как на диво,
Спешат взглянуть, и каждый рад
Сказать привет семье счастливой:
Теперь их жизнь пойдет на лад!
Авген, кивая на Марину,
Сказал: «Ну что? Не прав я был?
Нашелся брат, и муж не сгинул,
А пан, вишь, лыжи навострил».
«Теперь уж мы с тобой, Данила, —
Воскликнул радостно рыбак, —
Построим дом свой. Так ведь? Так!
А пану Богуту — могила!»

Читать еще:  Привет как ты стихи

«А как же вышли вы на волю? —
Спросил Сымон. — Пустили вас?»
«Нет дед! Злодеев своеволью
Пришел конец в заветный час, —
Данила отвечал, лелея
Сыночка на своих руках. —
Услышав про войну, скорее
Все разузнали, что и как.
Хозяева тюрьмы удрали,
Оставив старых сторожей.
Запоры сбили мы с дверей,
А часовых в подвал загнали.

Мы вышли из тюрьмы гурьбою,
Высоких помыслов полны.
Идем рядами, словно к бою,
И удивлялись нам паны:
«Полковник, гляньте: смело, гордо
Шагает штатский наш народ.
В строю, без суматохи, твердо
Рядами стройными идет».
«Да, — говорит полковник, — чисто
Идут, но дураком не будь!
Идут вперед, расправив грудь,
Не наши, пан, а коммунисты!»

Все книги Колас Якуб Михайлович

Малады дубок

 • 236

Полный текст — 5 стр., 18.09.2015

Гісторыя аб ссечаным дубке і тым, што пасля адбываецца. .

Стихотворения и поэмы

 • Купала Янка
 • 535

Блок — 23 стр., 18.09.2015

БВЛ — Серия 3. Книга 29(156). Первые народные поэты Беларусии — Янка Купала и Якуб Колас ст.

Сымон-музыка

 • 755

Блок — 5 стр., 18.09.2015

Якуб Колас Сымон-музыка Беларускай моладзі сваю паэму прысвячаю. Аўтар Ад роднае зямлі, а.

На росстанях

 • 153

Полный текст — 172 стр., 18.09.2015

Якуб Колас На росстанях Книга первая В полесской глуши I — А, это ты, бабка! Ну, присяд.

Трясина

 • 722

Полный текст — 42 стр., 16.09.2015

Якуб Колас ТРЯСИНА 1 Над Припятью, среди лесов, песков и болот, затерялась маленькая деревуш.

Адзiнокае дрэва

 • 135

Полный текст — 1 стр., 02.09.2015

Якуб Колас Адзiнокае дрэва Гэта было самае звычайнае Дрэва. А калi яно i зварачала на сябе ўваг.

 • 50

Полный текст — 1 стр., 02.09.2015

Якуб Колас Гусi Гэта была чарада звычайных свойскiх гусей. А калi i зачалася аб iх гутарка, дык.

Тоўстае палена (на белорусском языке)

 • 53

Полный текст — 3 стр., 02.09.2015

Якуб Колас Тоўстае палена I — Не! Я яго-такi жыцця рашу. У катаргу пайду, а галаву яму скручу.

Кажух старога Анiсiма

 • 54

Полный текст — 1 стр., 02.09.2015

Якуб Колас Кажух старога Анiсiма Хто толькi ведаў старога Анiсiма, той ведаў i яго стары кажух.

Страказа (на белорусском языке)

 • 139

Полный текст — 1 стр., 02.09.2015

Якуб Колас Страказа Калi абмiнуць малапатрэбныя або зусiм непатрэбныя словы (а iх, на жаль, вел.

Не ў аднэй толькi нашай душы (на белорусском языке)

 • 40

Полный текст — 1 стр., 02.09.2015

Якуб Колас Не ў аднэй толькi нашай душы. Не ў аднэй толькi нашай душы Зерне ёсць хараства .

Што лепей (на белорусском языке)

 • 92

Полный текст — 1 стр., 02.09.2015

Якуб Колас Што лепей? На зялёным грудку, дзе рос шорсткi сiвец, стаяла Хвоя. Хiба толькi той не.

Што яны страцiлi (на белорусском языке)

 • 151

Полный текст — 3 стр., 02.09.2015

Якуб Колас Што яны страцiлi Калi вы скажаце, што гэта не праўда, а байка, дык я запытаюся: а дз.

Балотны агонь

 • 137

Полный текст — 1 стр., 02.09.2015

Якуб Колас Балотны агонь Гэтая бярозка толькi нядаўна асталявалася тут. Кароткае жыццё выдарыла.

У балоце (на белорусском языке)

 • 99

Полный текст — 1 стр., 02.09.2015

Якуб Колас У балоце I Загразла ў балоце панская брычка разам з панскаю сям’ёю, слугамi, коньм.

Вадаспад

 • 75

Полный текст — 1 стр., 02.09.2015

Якуб Колас Вадаспад I На гэты вадаспад, што так гучна сакатаў на ўсю ваколiцу, было шмат нара.

Асiнае гняздо

 • 103

Полный текст — 1 стр., 02.09.2015

Якуб Колас Асiнае гняздо Даўно ўжо асталявалiся тут восы. Нi для кога гэта не было нi дзiвам, н.

Кучаравае дрэва

 • 96

Полный текст — 1 стр., 02.09.2015

Якуб Колас Кучаравае дрэва Прысвячаецца З.Бядулю Буйна-радасна, сакавiта-музычна шумела малад.

Над прасторамi зямлi (на белорусском языке)

 • 64

Полный текст — 2 стр., 02.09.2015

Якуб Колас Над прасторамi зямлi Прысвячаецца Цiшку Гартнаму Адвечны рух, бясконцае блуканне п.

Залаты прамень

 • 90

Полный текст — 2 стр., 02.09.2015

Якуб Колас Залаты прамень У кожны момант i на кожнай мясцiнцы зямлi адбываюцца найцiкавейшыя рэ.

Камень

 • 126

Полный текст — 1 стр., 02.09.2015

Якуб Колас Камень Такiх прыгожых месцаў, якiм быў гэты куток, рэдка дзе можна знайсцi. Прынамсi.

 • 1
 • 2
 • .
 • >

Внимание! Сайт может содержать информацию, предна­значенную для лиц, дости­гших 18 лет.

Якуб Колас

Краткая биография автора

Нарадзіўся Якуб Колас 3 лістапада (22 кастрычніка па старым стылі) 1882 года ў вёсцы Акінчыцы на Стаўбцоўшчыне ў сям’і лесніка. Сапраўднае імя — Канстанцін Міцкевіч. Раннія дзіцячыя гады прайшлі ў лесніковых сядзібах Ласток і Альбуць, што недалёка ад вёскі Мікалаеўшчына. У 1898 паступіў у Нясвіжскую настаўніцкую семінарыю, якую паспяхова скончыў у 1902 годзе. Настаўнічаў у вёсках Люсіна Ганцавіцкага раёну (1902—1904), Пінкавічы Пінскага раёну (1904—1906). За рэвалюцыйную прапаганду ў 1906 годзе .

Нарадзіўся Якуб Колас 3 лістапада (22 кастрычніка па старым стылі) 1882 года ў вёсцы Акінчыцы на Стаўбцоўшчыне ў сям’і лесніка. Сапраўднае імя — Канстанцін Міцкевіч. Раннія дзіцячыя гады прайшлі ў лесніковых сядзібах Ласток і Альбуць, што недалёка ад вёскі Мікалаеўшчына. У 1898 паступіў у Нясвіжскую настаўніцкую семінарыю, якую паспяхова скончыў у 1902 годзе. Настаўнічаў у вёсках Люсіна Ганцавіцкага раёну (1902—1904), Пінкавічы Пінскага раёну (1904—1906). За рэвалюцыйную прапаганду ў 1906 годзе быў пераведзены з Пінкавічаў у Верхменскую народную вучэльню Ігуменскага павету. За ўдзел у нелегальным настаўніцкім з’ездзе 10 ліпеня 1906 года быў звольнены. Зімой 1906—1907 гг. жыў ва ўрочышчы Смольня, вёў прыватную школу. У траўні-чэрвені 1907 г. працаваў у газеце «Наша ніва» ў Вільні, быў загадчыкам літаратурнага аддзелу, але на загад паліцыі мусіў пакінуць Вільню. У 1908 годзе — праца ў прыватнай школе ў вёсцы Сані Талачынскага раёну. 15 верасня 1908 г. за ўдзел у настаўніцкім з’ездзе і нелегальную работу быў асуджаны на тры гады, адбываў пакаранне ў мінскім астрозе. У 1912—1914 гг. працаваў настаўнікам у 3-й прыходзкай навучальні ў Пінску.У час першае сусветнай вайны разам з сям’ёй эвакуіраваўся ў Дзмітраўскі павет Маскоўскаё губерні, настаўнічаў у сяле Старыкава. Быў мабілізаваны ў армію (верасень 1915). Скончыў Аляксандраўскую ваенную навучальню (Масква, 1916). Служыў у запасным палку ў Пярмі. Летам 1917 у чыне падпаручніка накіраваны на Румынскі фронт, але цяжка захварэў і быў эвакуяваны ў горад Абаянь на Куршчыне, дзе жыла ягоная жонка з дзецьмі. Працаваў там настаўнікам, школьным інструктарам. Паводле дэкрэту Савецкага ўраду ў пачатку 1918 звольнены з войска як настаўнік.На выклік ураду БССР у траўні 1921 пераехаў у Менск. Па прыездзе працаваў у Навукова-тэрміналагічнай камісіі Народнага камісарыяту асветы, выкладаў у Мінскім беларускім пэдагагічным тэхнікуме, у Беларускім дзяржаўным універсітэце, чытаў лекцыі на курсах настаўнікаў, займаўся навуковай дзейнасцю ў Інстытуце беларускай культуры. З дня ўтварэння Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (1 студзеня 1929 г.) быў яе нязменным віцэ-прэзідэнтам. У 1935 г. удзельнічаў у рабоце Кангрэсу ў абарону культуры ў Парыжы. У Вялікую Айчынную вайну жыў у Клязьме (пад Масквой), Ташкенце (жнівень 1941 — лістапад 1943), Маскве, займаўся творчай і навукова-грамадзкай дзейнасцю. У снежні 1944 г. вярнуўся ў Мінск. Быў сябрам ЦВК БССР (1929—1931, 1935—1938), дэпутатам Вярхоўнага Савету СССР (1946—1956) і БССР (1938—1956), з’яўляўся старшынёй Беларускага рэспубліканскага камітэту абароны міру. Акадэмік АН БССР. Сябра Саюзу пісьменьнікаў СССР з 1934 г.Першыя літаратурныя спробы адносяцца да часу навучання ў Нясвіжскай настаўніцкай семінарыі — гэта верш і байка на рускай мове «Весна» («Вясна») і «Ворона и лисица» («Варона і ліса»), фальклёрны сшытак «Наша сяло, людзi i што робiцца ў сяле». У друку дэбютаваў вершам, напісаным па-беларуску «Наш родны край» (14 верасня 1906 г. газета «Наша доля»). У 1910 у Вільні выйшаў першы зборнік вершаў «Песьні-жальбы» (факсімільнае выданне ў 1982), затым — кнігі прозы «Апавяданні» (1912), «Родныя з’явы» (1914). У Пецярбургу ў 1913 асобнымі выданнямі выйшлі апавяданні «Тоўстае палена» і «Нёманаў дар», апавяданні вершам «Прапаў чалавек. Паслушная жонка. Грушы сапяжанкі» і «Батрак. Як Юрка збагацеў». У савецкі час выдадзены кніга апавяданняў «Казкі жыцця» (1926, 1-е выданне — Коўна, 1921), зборнік вершаў «Водгулле» (1922), паэма «Новая зямля» (1923), якая ёсць своеасаблівай паэмай вясковага жыцця, аповесць «У палескай глушы» (1923), зборнікі апавяданняў «Крок за крокам», «На рубяжы», «Першыя крокі», «У ціхай вадзе», паэма «Сымон-музыка» (усе ў 1925), аповесць «На прасторах жыцця» (1926, экранізавана ў 1929), аповесці «У глыбі Палесся» (1927), «Адшчапенец» (1932), «Дрыгва» (1934), зборнікі вершаў «Нашы дні» (1937), «Адпомсцім» (1942), «Голас зямлі» (1943), паэмы «Суд у лесе» (Масква, 1943), «Адплата» (1946), зборнік вершаў «Мой дом» (1946), паэма «Рыбакова хата» (1947), трылогія «На ростанях» (1955, інсцэнавана пад назвай «Навальніца будзе» ў 1958; экранізавана ў 1960—1961 гг.), зборнік вершаў «Жыве між нас геній» (1952) і інш. Няскончанай засталася паэма «На шляхах волі», распачатая ў 1926 г. Многія вершы Я. Коласа пакладзены на музыку.Аўтар твораў для дзяцей — паэмы «Міхасёвы прыгоды» (1935), вершаванай казкі «Рак-вусач» (1938), зборнікаў вершаў «На рэчцы зімой» (1941), «Вершы для дзяцей» (1945), зборнікаў апавяданняў «У старых дубах» (1941), «Раніца жыцця» (1950). Апрацаваў шэраг беларускіх народных казак.Аўтар п’есаў «Антось Лата» (1917, пастаўлена ў 20-х гадах), «Забастоўшчыкі» (1925), «Вайна вайне» (1927, канчатковая рэдакцыя ў 1938, пастаўлена ў 1937), «У пушчах Палесся» (1938, пастаўлены ў 1937), аднаактоўкі «На дарозе жыцця» (1917).Выступаў у галіне публіцыстыкі і літаратурнае крытыкі. У 1957 г. выйшаў зборнік «Публіцыстычныя і крытычныя артыкулы». Выдаў падручнікі «Другое чытанне для дзяцей беларусаў» (Пецярбург, 1909) і «Методыка роднай мовы» (1926).Пераклаў на беларускую мову паэмы «Палтава» А. Пушкіна, паасобныя творы Т. Шаўчэнкі, П. Тычыны, А. Міцкевіча, Р. Тагора й інш. Быў адным з рэдактараў «Русско-белорусского словаря» (1953).Выйшлі зборы твораў у 7-мі (1952), 12-ці (1961—1964), 14-ці (1972—1978) тамах. Неаднаразова перавыдаваліся выбраныя творы (апавяданьні, вершы й паэмы). ______________________________________________________________________________________________________Яку́б Ко́лас (настоящее имя и фамилия Константи́н Миха́йлович Мицке́вич) родился 3 ноября (22 октября по старому стилю) в деревне Акинчицы (теперь территория г. Столбцы Столбцовского района Минской области, Беларуси), в семье лесника Михася Мицкевича. Ранние детские годы прошли в лесничьих усадьбах Ласток и Альбуть, расположенных недалеко от деревни Микалаевщина. Окончил народную школу, в 1898 г. поступил в Несвижскую учительскую семинарию, которую успешно окончил в 1902 г. Работал учителем в деревнях Люсино Ганцевичского района (1902-1904), Пинковичи Пинского района (1904-1906). В 1906 году первая публикация — стихотворение «Край родимый» в белорусской газете «Наша доля».Зимой 1906 года переведён в Верхменскую народную школу. 10 июля 1906 года был уволен за участие в нелегальном съезде учителей. В мая-июне 1907 года работал в газете «Наша ніва» в Вильне, однако, по приказу полиции был вынужден покинуть Вильню. В 1908 года работал в частной школе в одной из деревень Толочинского района. 15 сентября того же года за нелегальную преподавательскую деятельность был приговорён к трём годам заключения, наказание отбывал в Минском остроге. В 1912-1914 работал учителем в Пинске.В 1915 году эвакуировался вместе с семьёй в Подмосковье, работал учителем в Дмитровском уезде. В этом же году мобилизован в армию, в 1916 году закончил военное училище в Москве.Летом 1917 года в звании подпоручика направлен на Румынский фронт, но из-за тяжёлой болезни был отправлен в город Обоянь Курской губернии, где в то время жила его жена с детьми. В том же году выставлялся кандидатом в депутаты Всероссийского учредительного собрания от Белорусской социалистической громады.В мае 1921 года переехал в Минск. Преподавал в Минском белорусском педагогическом техникуме, Белорусском государственном университете, читал лекции на курсах для учителей, занимался научной деятельностью в Институте белорусской культуры, являлся одним из редакторов академического «Русско-белорусского словаря» (1953). Был бессменным вице-президентом Национальной академии наук Белоруссии со дня её создания 1 января 1929 года. Академик (1928), депутат ВС БССР (1938—1956) и ВС СССР (1946—1956), председатель Белорусского республиканского комитета защиты мира.В 1925 году у Колоса был проведён обыск, а затем допрос об его отношении к так называемому «ноябрьскому происшествию» на Случчине 1920 года. Советская критика обвиняла его в национал-демократизме, пропаганде бесклассовости белорусской нации, идеализации хуторского хозяйства. Многие родственники Коласа были репрессированы или иммигрировали в США. В 1937 году над поэтом нависла угроза ареста, его вызывали на допросы, 6 февраля 1938 года в его доме снова был проведён обыск.Во время Второй мировой войны жил в Подмосковье, Ташкенте, Москве. В декабре 1944 года вернулся в Минск.Умер 13 августа 1956 года за своим рабочим столом. Похоронен в Минске на Военном кладбище.
На нашем книжном сайте Вы можете скачать книги автора Якуб Колас в самых разных форматах (epub, fb2, pdf, txt и многие другие). А так же читать книги онлайн и бесплатно на любом устройстве – iPad, iPhone, планшете под управлением Android, на любой специализированной читалке. Электронная библиотека КнигоГид предлагает литературу Якуб Колас в жанрах .

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector